Upravit stránku

Již od roku 2009 se náš oddíl zabývá cvičením benjamínků. Jedná se o věkovou skupinu 3 až 5 let. Výcvik je zaměřen na zdokonalení přirozené pohyblivosti a získání návyku samostatně jednat. Výcvik vedou zkušení trenéři judoklubu Pardubice. Několikaleté zkušenosti s výchovou benjamínků jsou zúročeny přechodem benjamínků v dalších ročnících do starších kategorií. Nezanedbatelným faktorem při cvičení benjamínků je i to, že po výcviku mohou přejít do oddílu přípravky, kde začínají se skutečným výcvikem judo, který vedou další naši zkušení trenéři, kteří dovedou odhadnout velice přesně potřeby a nálady dětí tohoto věku. Kombinace zkušeností a profesionality nám zaručuje velmi vysokou účinnost výcviku bez negativních dopadů.

Pravidelný trénink je jednou týdně. Rozpis tréninků je zde

Nahoru